امروز : ۳ بهمن ۱۳۹۵         ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۳۸          ۲۲ ژانویه ۲۰۱۷          ساعت بوقت تهران : ۱۱:۴۵ بعد از ظهر
شناسنامه افراد
نام و نام خانوادگی: ربابه نوری قاسمآبادی گروه آموزشی:
نام دانشگاه: آخرین مدرک تحصیلی: سایر
مرتبه علمی: سایر رشته تحصیلی:
وب سایت اختصاصی: http://18438.cv.research.ac.ir
 
سیداکبر بیانزاده
اشرف كربلائی نوری
جعفر بوالهری
فهیمه فتحعلی لواسانی
محمدکاظم عاطفوحید

کل همکاران : 5
1
كيفيت زندگي
زندان
اسكيزوفرنيا 2
اعتياد تزريقي 2
فشار 4
كاركردها 5
كاهش آسيب 5
متادون 3
مداخلات روانشناختي 4
مراقبان 3

کل کلید واژه ها : 11