امروز : ۲۰ آذر ۱۳۹۵         ۱۱ ربیع الاول ۱۴۳۸          ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶          ساعت بوقت تهران : ۴:۴۴ قبل از ظهر
اطلاعات مجله
عنوان فارسی : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
عنوان لاتین : Medical Journal of Mashad University of Medical Sclences
نام مخفف : Med J Mashad Univ Med Sci
وب سایت اصلی : http://mjms.mums.ac.ir
وضعیت نشریه : مجوز ارشاد : 1
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد تاریخ مجوز ارشاد : 1381/03/06
وابسته به : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد گستره توزیع : نامشخص
زمینه فعالیت : تاریخ موافقت اصولی : 1381/03/01
مراکز همکاری : تاریخ تصویب : 1382/10/16
نوع نشریه : علمی-پژوهشی مصوب تاریخ اعتبار : 1394/08/18
زبان نشریه : فارسی شمارگان :
دوره انتشار : دو ماهنامه P_ISSN : 1735-4013
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد E_ISSN : 1735-4013
 
  تاریخ انتشار:
 
   

(آبتالیپو پروتئینمی (گزارش دو مورد - [لینک در مدلیب]
(پرکاری تیروئید و آمبولی سیستمیک در غیاب دیس ریتمی قلبی(گزارش مورد - [لینک در مدلیب]
B هپاتیت مزمن - [لینک در مدلیب]
STمقایسه تأثیر دو داروی استرپتاز و هبرکیناز رایج در درمان بیماران انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه - [لینک در مدلیب]
Your diagnosis please! - [لینک در مدلیب]
آلودگی قارچی آردهای موجود در نانوایی های شهر تبریز - [لینک در مدلیب]
اثر بی دردی تزریق پری تونسیلار کتامین در مرحله قبل از عمل بر کاهش درد پس از عمل برداشتن لوزه اطفال - [لینک در مدلیب]
اثرات داروهای ضد قارچی متداول در نمونه های بالینی انواع مختلف کاندیدا آلبیکنس - [لینک در مدلیب]
اختلالات هدایتی دهلیزی –بطنی پس از جراحی قلب - [لینک در مدلیب]
ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان - [لینک در مدلیب]
ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان - [لینک در مدلیب]
ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان - [لینک در مدلیب]
ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان - [لینک در مدلیب]
ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان - [لینک در مدلیب]
ارتباط بین سطح سرمی مس و روی در مادران با وزن تولد نوزادان - [لینک در مدلیب]
ارتباط چاقی با سن وقوع انفارکتوس میوکاردو مرگ و میر بیمارستانی - [لینک در مدلیب]
ارتباط چاقی با سن وقوع انفارکتوس میوکاردو مرگ و میر بیمارستانی - [لینک در مدلیب]
ارتباط چاقی با سن وقوع انفارکتوس میوکاردو مرگ و میر بیمارستانی - [لینک در مدلیب]
ارتــــباط سیگار با ابتلا به سل ریوی - [لینک در مدلیب]
ارتباط شدت سندرم پاسخ التهابی سیستمیک با علل و پیامد بیماری به وجود آورنده آن - [لینک در مدلیب]

 
مجتبی ملک
راهب قربانی
آمنه محقق
جعفر طوسی
حسن انتظامی
حسن رخشنده
زهرا افتخاری
سعید حقیقی
شاهرخ موسوی
فاطمه كسبی
فرحناز بینشیان
محمدرضا تمدن
محمدرضا مونسان
نادر ریاحیعالم
نوید دانایی
افسانه كاظمیان
جمشید راهب
سیروس زینلی
علیرضا سلیمانی
محمد فروزشفرد

«« « 1 2 3 4 5 » »» کل پدیدآورندگان :112
 
شيوع
درد
ديابت
کودکان
همودياليز
چاقي
عوارض
دانشجويان
تشنج
سالمندان
مرگ و مير
تستوسترون
سل
صرع
اعتياد
استئوپروز
قندخون
پروپوفول
ليشمانيوز جلدي
انتقال خون

«« « 1 2 3 4 5 » »» کل کلید واژه ها :401