امروز : ۴ خرداد ۱۳۹۴         ۷ شعبان ۱۴۳۶          ۲۵ مه ۲۰۱۵          ساعت بوقت تهران : ۲:۴۸ قبل از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان
ایمیل
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس آدرس : تهران، خيابان ستارخان، شهرآرا، خيابان نيايش، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) تلفن : 66517341 الی 9
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات