امروز : ۵ مرداد ۱۳۹۵         ۲۱ شوال ۱۴۳۷          ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۶          ساعت بوقت تهران : ۵:۰۶ قبل از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان
ایمیل http://www.parsgeneralhospital.com
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس بلوار کشاورز، بین خیابان عبدالله زاده و خیابان شوریده تلفن ۹ - ۸۸۹۶۰۰۵۱
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات