امروز : ۱۱ مرداد ۱۳۹۴         ۱۷ شوال ۱۴۳۶          ۲ اوت ۲۰۱۵          ساعت بوقت تهران : ۱۲:۱۴ بعد از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان
ایمیل http://www.parsgeneralhospital.com
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس بلوار کشاورز، بین خیابان عبدالله زاده و خیابان شوریده تلفن ۹ - ۸۸۹۶۰۰۵۱
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات