امروز : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴         ۴ رجب ۱۴۳۶          ۲۲ آوریل ۲۰۱۵          ساعت بوقت تهران : ۱:۰۵ بعد از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان بیمارستان پارس
ایمیل http://www.parsgeneralhospital.com
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس بلوار کشاورز، بین خیابان عبدالله زاده و خیابان شوریده تلفن ۹ - ۸۸۹۶۰۰۵۱
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1350با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 150 تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ CCU ٬ ICU