امروز : ۲ خرداد ۱۳۹۴         ۵ شعبان ۱۴۳۶          ۲۳ مه ۲۰۱۵          ساعت بوقت تهران : ۱۱:۳۴ بعد از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان
ایمیل http://www.parsgeneralhospital.com
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس بلوار کشاورز، بین خیابان عبدالله زاده و خیابان شوریده تلفن ۹ - ۸۸۹۶۰۰۵۱
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات