امروز : ۱۰ مرداد ۱۳۹۴         ۱۶ شوال ۱۴۳۶          ۱ اوت ۲۰۱۵          ساعت بوقت تهران : ۳:۴۸ بعد از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان
ایمیل
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس بلوار کریم خان - خیابان به افرین تلفن: ۶۶۴۰۹۹۸۱
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات