امروز : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴         ۹ رجب ۱۴۳۶          ۲۷ آوریل ۲۰۱۵          ساعت بوقت تهران : ۱۱:۲۸ قبل از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان بیمارستان به آفرین (صدر)
ایمیل
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس بلوار کریم خان - خیابان به افرین تلفن: ۶۶۴۰۹۹۸۱
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات این بیمارستان در منطقه ۶ شهر تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1375با ظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی ٬ اورژانس