امروز : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵         ۲۹ رجب ۱۴۳۷          ۶ مه ۲۰۱۶          ساعت بوقت تهران : ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان
ایمیل
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس بلوار کریم خان - خیابان به افرین تلفن: ۶۶۴۰۹۹۸۱
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات