امروز : ۹ آذر ۱۳۹۴         ۱۸ صفر ۱۴۳۷          ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵          ساعت بوقت تهران : ۱۱:۲۵ قبل از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان
ایمیل
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس درس : تهران ، خیابان باهنر (نیاوران) ، خیابان منظریه 1 تلفن : 2 – 451 90 222 و 4 – 840 31 228 و 385 87 222
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات