امروز : ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴         ۹ رجب ۱۴۳۶          ۲۷ آوریل ۲۰۱۵          ساعت بوقت تهران : ۱۰:۲۹ بعد از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان بیمارستان فرهنگیان
ایمیل
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس درس : تهران ، خیابان باهنر (نیاوران) ، خیابان منظریه 1 تلفن : 2 – 451 90 222 و 4 – 840 31 228 و 385 87 222
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات این بیمارستان در منطقه شهر تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی است که در سال 1377با ظرفیت 64 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 56 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان