امروز : ۲ آبان ۱۳۹۵         ۲۲ محرم ۱۴۳۸          ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶          ساعت بوقت تهران : ۶:۳۴ قبل از ظهر
بیمارستان ها
بیمارستان
ایمیل
تلفن
نمابر
کشور
استان / شهر تهران / تهران
آدرس درس : تهران ، خیابان باهنر (نیاوران) ، خیابان منظریه 1 تلفن : 2 – 451 90 222 و 4 – 840 31 228 و 385 87 222
کد پستی
صندوق پستی
توضیحات